Jogi nyilatkozat a Zentiva.com oldalon

Jogi nyilatkozat a Zentiva.com oldalon

1. Szellemi tulajdon

2. Az információk jellege

3. Egyéb oldalakra mutató hivatkozások

4. Adatvédelem és bizalmas információk

5. A felelősség korlátozása

6. A honlap elérhetősége

7. Információk a készítményekről

8. Jogszabályi keretek

9. Jogi nyilatkozat

10. Impresszum

Ez az oldal azokat a jogi instrukciókat tartalmazza, amelyek a jelen honlapot felkereső összes internetfelhasználóra vonatkoznak. A honlap meglátogatásával Ön elfogadja, hogy fenntartás nélkül betartja ezeket az instrukciókat. Javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa el ezeket az instrukciókat, ugyanis időről időre külön értesítés nélkül módosulhatnak.

Az Ön hozzáférése a www.zentiva.com honlaphoz (a továbbiakban: „Honlap”) és annak felhasználása a következő felhasználási feltételek, valamint az összes vonatkozó jogszabály betartásával valósulhat meg. A jelen Honlap felkeresésével és böngészésével Ön megerősíti, hogy fenntartások nélkül elfogadja és tiszteletben tartja az alábbiakban kinyilvánított felhasználási feltételeket.

1. Szellemi tulajdon

A Honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Zentiva Group, a.s (a továbbiakban: „Zentiva”).
A jelen Honlapon megjelenített vagy bemutatott anyagok – beleértve minden dokumentumot, állományt, formatervet, grafikát, műszaki vázlatot, berendezést, kódot és a Honlap általános megjelenését – a Zentiva és a Zentivával a gazdasági társaságokról és együttműködésekről szóló 90/2012. gyűjt. törvény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatának 79. szakasza szerint azonos csoportba tartozó meghatározott vállalatok szerzői joggal védett tulajdonát képezik, valamint „© copyright Zentiva Group, a.s. 2017” a szerzői jogról, a szerzői joggal kapcsolatos jogszabályokról és egyes további jogszabályok módosításáról szóló, módosított 121/2000. gyűjt. törvény értelmében.

Minden jog fenntartva, kivéve az adott esetekre vonatkozó ellentétes tartalmú nyilatkozat esetén. Továbbá az Oldalon feltüntetett valamennyi terméknév a Zentiva védjegye, kivéve azokat a védjegyeket, amelyeknél feltüntetésre került, hogy más a tulajdonosuk. A Honlapon található védjegyek, márkanevek, logók és termékek nemzeti és nemzetközi védelem alatt állnak. Ezen védjegyek, márkanevek, logók és termékek bármilyen felhasználása kizárólag a Zentiva előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

2. Az információk jellege

A Honlapon szereplő információk, különös tekintettel a pénzügyi információkra, nem tekinthetők befektetési ajánlatnak. Nem értelmezhetők reklámként vagy nyilvános ajánlattételként, valamint nem minősülnek a Zentiva részvényeinek, illetve a Zentiva és/vagy annak leányvállalatai által kibocsátott kötvények jegyzésére, megvásárlására vagy azokkal végzett ügyletekre vonatkozó ajánlatnak. A Zentiva felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen Honlapon közzétett pénzügyi információk rendszeresen frissülnek.

Adott esetben a Honlapon megjelenhetnek a Honlap tartalmával összefüggő, meghatározott szakterületre vonatkozó szakértői vélemények, illetve a sajtóban megjelent cikkek kivonatai. Az ilyen információk kizárólag az adott szakértők vagy újság véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a Zentiva véleményével. Az ilyen szakértők nem a Zentiva munkavállalói, és a véleményük felhasználásáért semmilyen ellenjavadalmazást nem kapnak a Zentivától. A Zentiva nem felelős az ilyen anyagokban foglalt információk vagy vélemények pontosságáért vagy teljességéért. A szakértői tanácsok kizárólag az adott szakértő személyes véleményét tükrözik, semmilyen esetben sem tekinthetők a Zentiva véleményének vagy felelősségének.

Továbbá a Honlap az egészséggel, fittséggel és különféle, kizárólag emberi alkalmazásra fenntartott orvosi kezelésekkel kapcsolatos információkat is tartalmaz. Ezek célja kizárólag a tájékoztatás, nem helyettesítik az Ön saját orvosától vagy gyógyszerészétől kapott tájékoztatást. Az itt található információkat nem szabad felhasználni betegség vagy fizikai probléma diagnosztizálására, távolsági kezelés gyanánt, vagy a Honlapon bemutatott bármelyik gyógyszer felírásához vagy alkalmazásához. Minden esetben egyeztessen saját orvosával vagy gyógyszerészével, és figyelmesen olvassa el a gyógyszer betegtájékoztatóját.

A Honlapon elhelyezett információknak nem célja a gyógyszerek alkalmazására vagy felírására irányuló meggyőzés vagy ösztönzés, a Zentiva termékeinek klinikai kipróbálása során nyert eredmények befolyásolása, illetve a Zentivával vagy a Zentiva termékeivel kapcsolatos tetszőleges döntéshozatal közvetlen vagy közvetett befolyásolása.

3. Egyéb oldalakra mutató hivatkozások

A Zentiva nem vonható felelősségre bármely olyan harmadik fél honlapja vonatkozásában, amelyhez Ön a Honlap által jutott hozzáféréshez. Semmilyen módon nem tudjuk szabályozni ezen harmadik fél honlapjának tartalmát, amely továbbra is teljes mértékben független a Zentivától. Ezen túlmenően a Honlap és a harmadik fél honlapja közti kapcsolat megléte semmilyen módon nem jelenti azt, hogy a Zentiva bármilyen módon jóváhagyja azon honlap tartalmát, illetve a tartalom bármely tetszőleges felhasználását. Az Ön felelőssége továbbá, hogy megtegye a szükséges óvintézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozza a Honlapnak a teljesség igénye nélkül egy vagy több „vírussal”, „trójai programmal” vagy bármilyen egyéb „kártevővel” történő megfertőződését.

Külső honlapokon előfordulhatnak a Honlapra mutató hiperhivatkozások. Ilyen hiperhivatkozás nem helyezhető el a Zentiva kifejezett előzetes beleegyezése nélkül. A Zentiva semmilyen esetben sem felelős az ilyen külső honlapok elérhetetlenségéért, és a Zentiva nem ellenőrzi, nem kontrollálja, nem hagyja jóvá és nem felelős az ilyen honlapokon található vagy azokon keresztül elérhető bármilyen tartalomért, hirdetésért, termékért vagy egyéb anyagért.

4. Adatvédelem és bizalmas információk

4.1 A személyes adatok Zentiva által történő kezelésével kapcsolatos információk az Adatkezelési tájékoztatóban találhatók, amely itt érhető el: www.zentiva.com/gdpr/privacy-notice.

A Zentiva tájékoztatja Önt, hogy sütiket használ, amelyekkel a Honlap Ön általi használatáról gyűjt információkat, beleértve az Ön preferált nyelvi beállítását vagy egyéb beállításokat. Önnek jogában áll elutasítani a sütik alkalmazását. További információkért olvassa el a sütikre vonatkozó szabályzatunkat: https://www.zentiva.com/cookie-policy.

4.2 A Honlap kialakítását tekintve nem arra szolgál, hogy bármilyen Ön által beküldött bizalmas információt fogadjon. Ennek következtében a fent meghatározott személyes adatok kivételével bármilyen információ, legyen az bármilyen formátumban (dokumentum, adat, grafika, kérdés, javaslat, ötlet, megjegyzés vagy egyéb), amelyet Ön a Honlap által juttat el, nem tekinthető bizalmasnak. Ennek eredményeként pusztán a tény, hogy Ön továbbítja nekünk ezeket az adatokat felruház minket ezen adatok felhasználásának, reprodukálásának, terjesztésének vagy módosításának a jogával, illetve feljogosít minket azok továbbítására az Ön kérésének feldolgozása céljából.

5. A felelősség korlátozása

A Zentiva minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon közölt információk pontosságát és naprakész mivoltát a legjobb képességei szerint biztosítsa. A vállalat fenntartja annak jogát, hogy a Honlap tartalmát bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. Mindemellett a Zentiva nem garantálja teljes mértékben a Honlapon elérhetővé tett információk helytállóságát, pontosság, frissítését vagy teljes körűségét. Ennek eredményeként utóbbi nem vonható felelősségre:
semmiféle pontatlanságért vagy hiányosságért a Honlapon közzétett információkat illetően; bármilyen káreseményért, amely egy harmadik fél általi illetéktelen behatolásból ered, és amely a Honlapon bemutatott információk vagy anyagok megváltozását eredményezi;
általánosabban bármiféle kárért, függetlenül annak okától, eredetétől, jellegétől vagy következményeitől, még abban az esetben is, ha a Zentiva tisztában volt az ilyen káresemény lehetőségével, függetlenül attól, hogy annak oka (i) a Honlap elérése vagy elérhetetlensége, (ii) a Honlap használata, beleértve bármilyen kárt vagy vírust, amely megfertőzheti az Ön számítógépes rendszerét vagy más terméket, és/vagy (iii) a Honlap által közvetlenül vagy közvetve biztosított bármely információ forrásának megjelölése.

A Honlapon és minden egyéb honlapon található anyag „az adott állapotban” áll rendelkezésre, bármilyen kifejezett vagy implikált garancia nélkül. A Zentiva nem nyújt semmilyen kifejezett vagy implikált garanciát, amely – korlátozás nélkül – azok kereskedelmi forgalmazhatóságával és egy adott célra való alkalmasságával kapcsolatos.

6. A honlap elérhetősége

Ön tudomásul veszi, hogy (i) műszakilag lehetetlen, hogy a Honlap hiányosságoktól mentes legyen, és a Zentiva nem vállal felelősséget ezért, (ii) a hiányosságok miatt előfordulhat, hogy a Honlap átmenetileg nem elérhető, és (iii) a Honlap működését hátrányosan érinthetik olyan feltételek és teljesítmények, amelyekre a Zentivának nincs ráhatása, például a Zentiva és az Ön, valamint a Zentiva és egyéb rendszerek és hálózatok közötti adatátviteli és telekommunikációs kapcsolatok.

A Zentiva és/vagy beszállítói bármikor, átmenetileg vagy tartósan módosíthatják vagy megszakíthatják akár a teljes Honlapot, akár egy részét a karbantartási munkák elvégzése és/vagy a Honlap fejlesztése és/vagy változtatása céljából. A Zentiva nem vonható felelősségre a Honlap módosításáért, felfüggesztéséért vagy elérésének megszakításáért.

7. Információk a készítményekről

A Honlapon megtalálható és közzétett információk közvetlen vagy közvetett hivatkozásokat tartalmazhatnak a Zentiva termékeire, programjaira és szolgáltatásaira, amelyeket nem javasoltak vagy nem érhetők el bizonyos országokban vagy régiókban, illetve amelyek eltérő védjegy alatt lehetnek elérhetők, valamint amelyekre országtól függően eltérő szabályok és használati feltételek vonatkozhatnak. Az ilyen hivatkozások nem jelentik azt, hogy a Zentiva szándékában állna ezeket a termékeket, programokat vagy szolgáltatásokat az Ön országában értékesíteni. Az Ön országában/régiójában elérhető termékekkel, programokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkért egyeztessen a Zentiva helyi leányvállalatával vagy a Zentiva kereskedelmi partnerével.

8. Jogszabályi keretek

A Honlapot és annak tartalmát a Cseh Köztársaság törvényei szabályozzák. A Honlappal és annak tartalmával kapcsolatos esetleges peres ügyek a cseh bíróságok hatáskörébe tartoznak.

9. Jogi nyilatkozat

9.1 A Honlapot szerkeszti:

Zentiva Group, a.s., U kabelovny 529/16, Prága 10 - Dolní Měcholupy, Csehország, Postafiók: 102 00.

9.2 Közzétételi igazgató és vezető szerkesztő:

Ines Windisch, a vállalati ügyek vezetője, Zentiva Group, a.s.

9.3 A Honlapnak tárhelyet biztosít:

Microsoft Azure
North Europe-Ireland
Takeda Ireland Ltd (Grange Castle)
New Nangor Road, Grange
Dublin 22
Ireland

10. Impresszum

10.1 A fényképek forrása

Shutterstock, gettyimages, iStock
Petr Adámek, Csehország, Pavel Horník, Csehország
Zentiva Group, a.s.