Kötelezettségvállalásaink

VÁLLALÁSAINK

Küldetésünk és értékeink

A Zentiva a vezető fejlesztők és beszállítók körébe tartozó vállalat a minőségi, megfizethető vényköteles gyógyszerek és fogyasztói márkák területén. A Zentiva növekedésével egyre többen jutnak hozzá a számukra szükséges gyógyszerekhez. Vállalatunk működésének alapja a bizalom, valamint az, hogy minden tevékenységünk központi eleme a betegek iránt tanúsított felelősség. A Zentiva lefektetett 6 közös „SuperpowerZ” alapelvet, amelyek keretbe foglalják a csapattagjainktól elvárt értékeket és magatartást, továbbá azt, hogy miként építhetünk fel egy jól működő, büszkeségre méltán okot adó vállalkozást.

Etikai alapelveink

SuperpowerZ alapelveink egyike a Felelősségvállalás, amely arról szól, hogy „helyesen cselekszünk” – ez a vállalás áll etikai kódexünk középpontjában. Csapatunk teljes körű képzésben részesült a vállalati etikai kódexszel kapcsolatban, amelyet a vállalati megfelelőségi (Company Compliance) program és a felszólalást elősegítő vállalati kultúra is támogat. Etikai kódexünket partnereinkkel is megosztjuk annak érdekében, hogy tisztában legyenek az általunk vallott értékekkel, az elköteleződéseinkkel és az etikai alapelveinkkel: Etikai kódex.

Felelős állampolgárként betöltött szerepünk

A Zentiva csapatában a jövő szerves részének tekintjük magunkat, és tisztában vagyunk felelősségünkkel. Minden általunk hozott döntés hatással van a jövőre, ezért már ma is a fenntartható jövő biztosításának jegyében cselekszünk – egy olyan jövőért dolgozunk, amelyben mindenkinek joga van hozzájutni a számára szükséges gyógyszerekhez. Elkötelezetten törődünk munkatársainkkal, az általunk kiszolgált emberekkel, a partnereinkkel és a bolygónkkal egyaránt. További részleteket is megismerhet vállalatunk társadalmi felelősségvállalási stratégiájával kapcsolatban.

Sokszínűség és elfogadás

Csapatunk minden egyes tagja egyedi és különleges, de összeköt minket a közös küldetés, hogy jó életminőséghez segítsük az embereket a minőségi, megfizethető árú vényköteles gyógyszerek, valamint fogyasztói márkák fejlesztésén és gyártásán keresztül. A Zentiva csapataként hiszünk abban, hogy sokszínűségünk hatalmas energia és erő forrása, ahol mindenki úgy érezheti, hogy szíves fogadtatásra talál, igazán önmaga lehet és képességeinek legjavával tud hozzájárulni a közös küldetéshez. További részleteket is megtudhat a sokszínűség, az elfogadás, az egyenlőség és az összetartozás melletti elkötelezettségünkről: Sokszínűség & elfogadás.

Emberi jogok és a modernkori rabszolgaság elleni fellépés

A Zentiva vállalat – ezen belül minden alkalmazottja, vezetőségi tagja, leányvállalata és kapcsolt vállalkozása – az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően tiszteletben tartja az emberi jogokat és támogatja azok érvényesítését saját üzleti tevékenysége során, beleértve a tevékenységlánc alsóbb szakaszait, ahol a partnereink tevékenysége és gyakorlata érvényesül, valamint a tevékenységlánc felsőbb szakaszait is, ahol a beszállítói láncunk és a beszerzési hálózatunk tevékenysége zajlik. További részleteket is megtudhat az emberi jogokkal és a modernkori rabszolgaság elleni fellépéssel kapcsolatos elkötelezettségünkről.

Vállalatként rendszeresen végzünk átvilágítást az emberi jogok tiszteletben tartásával kapcsolatos, lehetséges problémák és kockázatok felismerése és kiértékelése érdekében. Ez a vizsgálat kiterjed saját műveleteinkre, értékláncunkra (beleértve a partnereket és a beszállítókat is), valamint az üzletfejlesztés és a vállalatfejlesztés területére is. Rendelkezünk lefektetett emberi jogi szabályzattal, a felelős beszerzésre vonatkozó szabályzattal, valamint beszállítói magatartási kódexszel. A Zentiva támogatja és bátorítja a független és bizalmas jellegű közlés lehetőségét, amelynél a problémákat és kérdéseket a globális emberierőforrás csapat (Global Human Resources) vizsgálja meg a megfelelőségi csapat támogatásával.

Vesztegetés és korrupció elleni fellépés

A Zentiva minden üzleti tevékenysége során teljes mértékben tiszteletben tartja a vonatkozó hatályos törvényeket és rendelkezéseket, továbbá követi a saját etikai kódexében foglaltakat. A korrupció gyakorlatát a zéró tolerancia jegyében, teljes mértékben elutasítjuk minden együttműködés és üzleti tevékenység során.

További részleteket a vesztegetés elleni szabályzatunkban olvashat.

Átvilágítás

A Zentiva kizárólag minősített és jó hírnevű harmadik felekkel működik együtt, amelyek tevékenysége teljes összhangban van értékeinkkel és alapelveinkkel. A Zentiva átvilágítási folyamata biztosítja, hogy a harmadik felekkel történő kapcsolatfelvétel, a kiválasztás és az értékelés során ellenőrizzük és megfelelő módon figyelembe vegyük a releváns információkat – a felelős beszerzésre vonatkozó programunkhoz is igazodva.

A kockázatelemzéssel és a fontossági vizsgálattal kapcsolatos megközelítésünk

A Zentiva erős mechanizmust alkalmaz a vállalati kockázat- és lényegességi elemzés szabályozásában (Enterprise Risk and Materiality Assessment Governance). Egy 4-lépéses folyamatot követünk: konszolidálás, prioritás-meghatározás, tervezés és végrehajtás. A kiemelten kezelt kockázatok a Risk Management Dashboard (RMD) kockázatkezelési irányítópultra kerülnek további vizsgálatok céljából. Az irányítópult elemzi az azonosított kockázatok valószínűségét, hatását és a jelenlegi szabályozás hatékonyságát. Az eljárásunk és az általános keretrendszer részletei megtalálhatók a jelen mellékletben.

Néhány példa azon területekre, amelyeknél rendszeresen alkalmazunk lényegességi elemzést: beszállítói biztonság, a beszállítói lánc általános fenntarthatósága, a termékfejlesztés és -bevezetés menedzselése, kiberbiztonsági kockázatok, az üzletmenet Covid-19 világjárvány miatti zavarai, a klímaváltozáshoz kapcsolódó kockázatok, beszállítói függetlenség és a felvásárlások integrálása. Ezen területek némelyikén világosan megfogalmazott céljaink vannak, és rendszeresen elemezzük az aktuális helyzetünket. Célkitűzésünk például a 97%-os ügyfélszolgálati szint elérése; ez a mutatónk jelenleg 96%. Más mérőszámokat is figyelemmel kísérünk többek között a termékfejlesztés és termékbevezetés területén, például követjük az újonnan megjelenő piacra dobott termékek részesedését az eladásokból (Share of Sales), az új termékek piaci részesedését (Market Share) és a kizárólagossági jogok lejáratát (Loss of Exclusivity, LOE).

Felelős adófizetőként betöltött szerepünk

Tisztában vagyunk azzal, hogy nemzetközi gyógyszeripari vállalatcsoportként a társadalomra és gazdaságra gyakorolt hatásunk mellett vállalati és társadalmi felelősséggel is tartozunk a tevékenységünk által érintett országok és közösségek felé, amelynek része a felelős adózás, azaz a szabályok szerint ránk háruló adóteher megfizetése a működési helyszíneink országaiban. Ide tartoznak a társasági jövedelemadók, az iparűzési adók, az ingatlanadók, valamint a különböző bérkifizetéseket terhelő adók, a hozzáadott-érték adók, a forgalmi adók, a jövedéki adók és a vámterhek is. Tudjon meg további részleteket a Zentiva globális adózási szabályzatáról.

Egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi szabályzat

A Zentiva elkötelezett aziránt, hogy pozitív örökséget hagyjon az eljövendő generációk számára, miközben a jelen generációk számára folyamatosan biztosítsa a minőségi és megfizethető egészségügyi ellátást. Felelősséggel tartozunk a környezetért, a munkavállalóinkért és a többi érintettért. Ezért megfogalmaztuk és a mindennapjainkban kötelezően betartjuk a következő egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi (HSE) szabályzatot.

A felszólalás lehetősége

A Zentiva támogatja és bátorítja munkavállalóit és együttműködő partnereit, hogy jelentsék az érvényben lévő vagy vélelmezett helytelen eljárásokat, illetve tegyék fel az esetleges megfelelőségi kérdéseiket. A jelentésekben foglalt valamennyi információt, beleértve – egyebek mellett – az ismert vagy azonosítható jelentéstevőtől, illetve a névtelen forrásokból gyűjtött személyes adatokat is, a vállalat köteles bizalmas adatként, a hatályos adatvédelmi tájékoztatónkban leírtaknak megfelelően kezelni: zentiva.hu/gdpr/privacy-notice. A Zentiva elkötelezetten védi a jóhiszemű bejelentőket az esetleges negatív következményekkel szemben.

Vegye fel a kapcsolatot a Zentiva felszólalási lehetőséget nyújtó csatornájával, vagy küldjön névtelen postai levelet a következő címre:

Zentiva Group, a.s.
Head of Compliance
U Kabelovny 529/16, Prague 10
Cseh Köztársaság