GDPR nyomtatvány

az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete kapcsán

#TIME#

(A szerver az UTC +01:00 (prágai) időzónában van)

Kérelmező (adatalany)
Azon vállalat (adatkezelő) kiválasztása, amelyre a kérelem vonatkozik
A kérelem típusának kiválasztása
A vásárló szerepköre
A válaszadás módjának meghatározása
Mellékletek
Igazolás, hogy nem levélszemetet küld

A tájékoztatás ingyenes. Az ismételt kérések azonban díjkötelesek lehetnek. Továbbá azon kérések, amelyek az adatok fizikai adathordozón történő kiadását írják elő, szintén díjkötelesek lehetnek.
www.zentiva.com/gdpr/pricelist.